Szolgáltatások

Munkaerőpiaci mentorálás

A munkaerő-piaci mentori szolgáltatás célja, hogy az ügyfél:

 • Képessé váljon arra, hogy az egyéni tervében meghatározott lépéseket megtegye,
 • Hozzájusson a munkaerő-piaci reintegrációjához leginkább szükséges, megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és támogatáshoz és ezek realizálásában együttműködő és motivált legyen,
 • Munkaerő-piaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat, felvegye és tartsa a kapcsolatot az állami vagy más szervekkel,
 • Aktívvá váljon az álláskeresésben,
 • Képessé váljon az önálló munkába állásra,
 • Megtalálja a számára megfelelő munkahelyet,
 • A megfelelő munkahely megtalálása illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a támogató kapcsolatrendszerét,
 • Munkahelyén beilleszkedjen, képes legyen a munkaadó elvárásainak ​megfelelni.​

Munkaerőpiaci információnyújtás

A munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása az alábbi területeket érintheti:

 • foglalkozások
 • a térségben elérhető képzések
 • a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzete
 • a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői
 • a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek
 • foglalkoztatással összefüggő jogszabályok, ismertetők átadása

Az információnyújtás lehet egyéni vagy csoportos.

Az egyéni információnyújtás mindig az információt kérő személyes igényeit figyelembe véve, célirányosan történik.

A csoportos információnyújtás, tájékoztatás strukturált keretben, de mindig a résztvevők igényeihez igazítottan (kérdések mentén, célcsoport jellemzői alapján) kerül megtartásra.

A munka iránt érdeklődő előzetes képet kap az általa keresett munkakör(ök) elérhetőségéről, várható kereseti lehetőségekről.

Az információnyújtás megvalósulhat speciális, az érdeklődők számára kialakított, az öntájékozódást, öninformációs lehetőségeket segítő helyszíneken (pl. FIT, öninformációs terek).

A szolgáltatás eszköze az irányított beszélgetés, amelyet nyomtatott és elektronikus információ átadás egészíthet ki. Az információ-nyújtást végző szakember feladata az érdeklődő igényeire szabott célzott információk kiemelése és biztosítása. Igény szerint a tevékenység történhet személyesen, telefonon, vagy on-line.

Munkajogi szakértői tanácsadás

Projektünkben díjmentesen munkajogi szakértői tanácsadást biztosítunk a projekt célcsoportjához tartozó személyek részére általános érvényű munkaügyi kérdésekben:

 • munkaviszony létesítése, megszűnése
 • munkavédelem,
 • munkaügyi ellenőrzés,
 • bérgarancia,
 • a munkaidő, pihenőidő/szabadság,
 • munkaügyi jogviták,
 • a foglalkoztatás kedvezményei és terhei,
 • esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód,
 • munkavégzéssel összefüggő szabálysértések,
 • elvárt béremelés, minimálbér és garantált bérminimum