MUNKÁLTATÓI IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV

Tisztelt Partnerünk!

A „Foglalkoztatási együttműködés a Veszprémi Járás területén” tárgyú projekt keretében szeretnénk felmérni az Önök foglalkoztatási terveit, fejlesztési elképzeléseit is. Kérjük, segítse munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével!

1.
Kérjük, adja meg a cégük jelenlegi foglalkoztatottjainak munkaerőcsoport szerinti összetételét! (Kérjük, adja meg, hogy az egyes munkaerőcsoportok létszáma a teljes foglalkoztatotti létszám hány %-át teszi ki!)
Munkaerőcsoport %
Segédmunkás
Szakmunkás
Munkaerőcsoport %
Betanított munkás
Szellemi tevékenységet végző
2.
Önök szerint mi okozza a legnagyobb nehézséget a munkaerő kiválasztásában, felvételében? (Több válasz megjelölése lehetséges!)
3.
A következő 3 évben az Önök cégénél terveznek-e fejlesztést, beruházást?
4.
Milyen atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaznak vagy alkalmaznának az Önök cégénél?
Atipikus foglalkoztatási forma Jelenleg alkalmazott A jelenlegieken túl, a jövőben
Részmunkaidős foglalkoztatás
Bedolgozói jogviszony
Rugalmas munkaidő
Távmunka
Munkaerő-kölcsönzés
Egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás
Diákok foglalkoztatása
Ösztöndíjas foglalkoztatás
Megbízási jogviszony
Közmunka, közhasznú- és közcélú munkavégzés
Több munkáltató által létesített munkaviszony
Határozott idejű foglalkoztatás
Osztott munka (jobshare)
5.
Van-e jelenleg, illetve várhatóan a következő 1 évben lesz-e a vállalkozásának kielégítetlen munakerőigénye?
6.
Tevékenységük eredményessége szempontjából a jelenlegi és leendő munkavállalók milyen jellegű képzéseit tartja fontosnak? (A kipontozott részen kérjük, jelezze konkrét igényét!)
7.
Szeretne-e részt venni az igényelt munkaerő kiválasztásában és felkészítésében egy, a cég igényeire szabott képzési program megvalósításával?
8.
Munkaerőigényüket jellemzően milyen forrásokból elégítik ki, azaz milyen eszközökkel, csatornákon keresztül történik az álláskeresők megkeresése? Többet is megjelölhet.
Forrás:
Hirdetés útján:
Pályázatokkal:
Munkaügyi központ segítségével
Informális csatornákon keresztül
Forrás:
Munkaközvetítőkön keresztül
Munkaerő kölcsönző cégeken keresztül
Külső szolgáltatók (személyzeti tanácsadók) útján