Alap információk a munka világából

Mi a paktum?

A városban egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét. Épp ezért összehangolt, közös lépéseket szükséges tenni a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, és gazdasági érdekképviseleti szereplők összefogásával. A paktum ezen szervezetek, intézmények együttműködése a város munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, melyhez bármikor lehet csatlakozni.

Kikből áll a paktum?

A konzorcium vezetője Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Veszprém Megyei Kormányhivatal pedig, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt a projektben, feladata a célcsoportot érintő támogatások, valamint egyéb szakmai szolgáltatások biztosítása. A harmadik partnerként bevont Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete feladata a munkavállalók mentorálása, képzésük nyomon követesé. A negyedik konzorciumi tag a Pro Veszprém Nonprofit Kft. akinek a program megvalósításához kapcsolódó projekt menedzsmentje, a dokumentációk rendszerezése, és a paktum iroda működtetése a feladata.

Jár-e kötelezettséggel a paktumszervezeti tagság?

A szándéknyilatkozattal hivatalosan is megerősíti együttműködési szándékát, ugyanakkor kötelező vállalást nem ró a nyilatkozó szervezetre. A különböző szerepvállalások nem kötelező érvényűek, azaz a csatlakozással csak profitálni/nyerni tud.  

Mi a célja a paktumnak?

A paktumban közreműködő szereplők alapvető érdeke, hogy

 • a Veszprém járásban élő emberek képzettségi szintje növekedjen,
 • a város képes legyen megtartani a népességét, tehetségeit, humánerőforrását, és más régiókban élőknek is vonzó élettér legyen, amely megfelelő színvonalú munkahelyeket, lakóhelyet, életkörülményeket biztosít
 • a helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége javuljon, amellyel a helyi adóbevételek is növekednek,
 • a képzőintézmények a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzék fel az itt tanuló fiatalokat,
 • mindezekhez pedig fontos feltétel, hogy érdemi párbeszéd és jól működő partnerség alakuljon ki a résztvevő szervezetek között.

Miből valósul meg a paktum?

A program a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségben” c. TOP-6.8.2-15-VP1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kerül megvalósításra.

Hol talál meg minket?

Ha állást keres, pályát módosítana, keressen minket bizalommal Veszprémben, a Szeglethy József utca 7. Szám alatt található irodánkban!

Ki kérhet tőlünk segítséget?

Minden Veszprém járási lakhellyel rendelkező (regisztrált) álláskereső, különös tekintettel az alábbi célcsoportokba sorolható személyekre:

 • Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők
 • 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50. életévüket betöltött személyek
 • Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • Inaktívak
 • Közfoglalkoztatottak

Valamint a Veszprém járási székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, foglalkoztató szervezetek. 

Milyen támogatást, segítséget kaphatok munkáltatóként?

Bértámogatások álláskeresők alkalmazása esetén:

 • Bérköltségtámogatás nyújtása.

Milyen támogatást, segítséget kaphatok álláskeresőként?

Bértámogatások:

 • Bérköltségtámogatás nyújtása a munkaadónak (ennek a lehetőségnek önéletrajzban történő feltűntetése előny lehet álláskeresés esetén).

Képzések támogatása:

 • Képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt).
 • A képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása.
 • A képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása.
 • A képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása.

Munkaerő-piaci szolgáltatások:

 • személyre szabott tanácsadás
 • mentorálás

Kit keressek, ha álláskeresőként szeretném magam regisztrálni?

Regisztráljon a vmp.munka.hu oldalon vagy személyesen keresse fel a Veszprém Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási osztályát.

Mit kell tennem, ha munkavállalót keresek, álláshirdetést szeretnék feladni?

Regisztráljon a http://vmp.munka.hu/ oldalon vagy a https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/Default.aspx oldalon elérhető munkaerőigény bejelentő adatlap kitöltésével kapcsolatosan keresse bizalommal a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Paktumiroda munkatársait.

Mit kell tennem, ha szeretnék csatlakozni a paktumszervezethez?

Amennyiben csatlakozni szeretne a paktumszervezethez, a letölthető dokumentumok menüpont alatt található szándéknyilatkozat kitöltött, aláírt példányát szíveskedjen eljuttatni személyesen vagy postai úton a Paktumirodába, illetve keressen minket az info@veszpremipaktum.hu e-mail címen.