Hasznos információk

Támogatások

Tájékoztató a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségben” c. TOP-6.8.2-15-VP1-2016-00001 azonosítószámú PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTHATÓ FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOKRÓL

A projekt alanya az lehet

 • aki a projektben legalább egy célcsoportba besorolható
 • aki korábban a kormányhivatal által indított bármely projekt résztvevője volt, és ezzel kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárult

A projekt célcsoportjai

Célcsoportok: álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak

A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek (a felsorolás nem jelent prioritást)

Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)

 1. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 2. 50 év felettiek
 3. GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 5. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) 
 6. Megváltozott munkaképességű személyek
 7. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 8. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők: 
 9. (közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők)
 10. Inaktívak 

Foglalkoztatási támogatások

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás)

Támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap lehet 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel
(Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell.)

Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a bruttó 200 000 Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is)

A támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze. 

Bérköltség támogatás

A projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás

Bérköltség támogatás 8+4

Támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap lehet 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel
(Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell.)

Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a bruttó 200 000 Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is)

A támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

Támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok

Bér/bérköltség támogatásnál a NAV igazolás mindig szükséges.

Cég :

 • Együttes adóigazolás(NAV): eredeti vagy az elektronikus példány munkáltató által hitelesítve
 • Cégkivonat: hitelesített másolat
 • Aláírási Címpéldány: hitelesített másolat
 • Társasági szerződés

A fent leírt dokumentumok minden esetben szükségesek, az ezenfelül szükséges dokumentumokkal kapcsolatban részletes információért forduljon az illetékes járási hivatal támogatással foglalkozó kollégáihoz!

Helyi rendeletek, adó szabályozások, stb